İstanbul

Yoğun Bakım Ünitesinde Temel Ekokardiyografi Kursu

Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ‘’Yoğun Bakım Ünitesinde Temel Ekokardiyografi Kursu” 13.12.2014’de Kartal-Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldı. Kurs İstanbul Şube Başkanı Dr. Hatice Türker’in yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Kurs, Dr. Zühal Karakurt ve Kardiyolog Dr. Gökhan Kahveci başkanlığında, Türkiye genelinden 28 katılımcıyla, 15 teorik ders ve birer saat süren EKO laboratuarında 2 pratik uygulama ile yapıldı. Kursta EKO’nun temel prensipleri ve kalp boşluklarının değerlendirilmesi, kardiyak output ölçümü, pulmoner arter basıncı ölçümü, doku doppler, diyastol-sistol fonksiyon değerlendirmesi, yoğun bakım hekimlerinin neden EKO bilmeleri gerektiği, klinik önemi, ARDS de ve mekanik ventilatör uygulamalarında, pulmoner embolide EKO anlatıldı. Kurs sertifika dağıtımı ile sonlandırıldı. Türk Toraks Derneği olarak tüm konuşmacı ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

TTD İstanbul Şube Yönetim Kurulu