İstanbul

11. Klinik Sorunlar Vaka Toplantısı

Sayın Türk Toraks Derneği Üyeleri,

İnterstisyel akciğer hastalığı olgularını paylaştığımız, tartıştığımız online toplantıların 11.sini 19 kasım'da gerçekleştirdik.  

İstanbul Tıp Fakültesi'nden Uz. Dr. Züleyha Kaya Bingöl'ün sunduğu iki olgunun ardından Süreyyapaşa EAH'den Uz. Dr. Sinem Güngör 14 yıllık takibi olan sarkoidoz olgusunu bizimle paylaştı. Yürütme Kurulu üyemiz Doç. Dr. Oğuz Uzun'un sunduğu çok ilginç olgu sunumu ile oturum sona erdi. 

Bu toplantıda Prof. Dr. Haluk Türktaş, Prof. Dr. Özlem Özdemir, Prof. Dr. Göksel Kıter ve Doç. Dr. Gülfer Okumuş değerli görüşlerini bizlerle paylaştılar. Ayrıca Haseki EAH'den Uz. Dr. Tuba Selçuk olguların radyolojik değerlendirmesinde katkıda bulundu. 

Toplantıyı izleyemediyseniz, internetten kaydına ulaşabilirsiniz.

https://ttdkliniksorunlar.org/ttd11/

Kullanıcı adı: ttd

Şifre: toraks 

Her ayın 3.çarşamba günü saat 19:00-20:30 arasında gerçekleştirdiğimiz, ilginç olguları tartıştığımız toplantımıza sizleri de bekliyoruz. 

Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve İstanbul Şubesi