İstanbul

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Konulu Radyoloji Semineri

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Şubesi olarak düzenlediğimiz ''İnterstisyel Akciğer Hastalıkları konulu radyoloji semineri'' 23 Kasım 2014 saat 18.00 da Wes Otel, Kocaeli'de gerçekleştirilmiştir.Kocaeli il temsilcimiz Dr.Aysun Şengül'ün organizesi ve Yrd.Doç. Dr. Hasan Tahsin Sarısoy'un sunumu ile gerçekleşen toplantımıza katılan meslektaşlarımıza ve tüm emeği geçen hocalarımıza teşekkür ederiz. Seminere ait fotoğraflarımız ekte mevcuttur.

Saygılarımızla.
 
TTD İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU