İstanbul

Akciğer Nakli Çalıştayı ve Olgu Sunumları

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Akciğer Nakli Çalıştayı ve Olgu Sunumları konulu toplantı 01-11-2014 Cumartesi günü 80 kişinin katılımıyla Novotel Zeytinburnu'nda gerçekleşmiştir.Toplantıya, A.B.D. New York Columbia Üniversitesinden Prof. Dr. Selim Arcasoy ile İsviçre Zürih Üniversitesinden Prof. Dr. İlhan İnci Akciğer Transplantasyonu ile ilgili bilgilerini bizlerle paylaşmış,diğer meslektaşlarımızın sunduğu olgu sunumlarıyla toplantı devam etmiştir.

Toplantıya konuşmacı ve dinleyici olarak katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

TTD İstanbul Şube Yönetim Kurulu Adına
Dr. Hatice Türker

[email protected]