Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

Ebus Kursu; Teorikten Pratiğe

(16 Aralık 2017)

Değerli Meslektaşlarımız;

16.12.2017 de İzmirde Dr SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TTD İzmir Şube ve TTD Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu tarafından EBUS: Teorikten Pratiğe kursu yapılması planlanmıştır. 
Program ekte sunulmuştur.
Katılmak isteyen meslektaşlarımız TTD web sayfası üzerinden kayıt yaptırabilirler.
Görüşmek dileğiyle
 Saygılar
 TTD İzmir Şube Yönetim Kurulu
 TTD Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu
 
Ebus Kursu; Teorikten Pratiğe  
09.00  Açılış:  Dr. Mehmet Polatlı,  TTD İzmir Şube Başkanı 
1. Oturum: 09.10-10.10
 Oturum Başkanı: Dr. Tuncay Göksel
 09.10-09.30 Mediastinal Anatomi ve Lenf Bezi Haritası, Dr. Ali Kadri Çırak
 09.30-09.50 EBUS ta ultrason fiziği ve ultrason görüntülerinin yorumlanması, Dr. İbrahim Onur Alıcı
 09.50-10.10 Bronkoskopide Anestezi, Dr. Eren Yılmaz (Anestezi uzmanı)
 10.10-10.30 Kahve arası 
2. Oturum:10.30-11.30
 Oturum Başkanı:  Dr. Ufuk Yılmaz
 10.30-10.50 EBUS-TBİİAB endikasyonları ve tanısal değeri, Dr. Kemal Can Tertemiz
 10.50-11.10 EBUS-TBİİAB materyallerinin hazırlanması ve patolojik değerlendirilmesi,
 Dr Didem Ersöz (Patoloji)
 11.10-11.30 EBUS-TBİİAB komplikasyonları ve yönetimi, Dr. Sami Deniz
 11.30-12.00 Öğlen yemeği
 12.00-13.00 Pratik (Dr. Onur Fevzi Erer) 
 Bronkoskopi ünitesinde 3 salonda yapılacak (simülasyon)