Astım Allerji Çalışma Grubu

3 Mayıs 2011 Dünya Astım Günü Aktiviteleri

(25 Mayıs 2011)

3 MAYIS 2011 DÜNYA ASTIM GÜNÜ AKTİVİTELERİ 

 

Astım için Küresel Girişim (GINA-www.ginasthma.org) ile işbirliği içinde sürdürülen Dünya Astım Günü aktiviteleri kapsamında bu yıl da ASTIMINIZI KONTROL EDEBİLİRSİNİZ’ teması ile Türkiyede 21 merkezde hasta eğitim toplantıları yapıldı . Ankara, Adana İstanbul ve İzmir’deki toplantılar Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği ile ortak yapıldı.

Aktivite yapmayı isteyen tüm il temsilcilikleri ve şubelere TTD Astım ve Alerji Çalışma Grubu yürütme kurulu tarafından hazırlanan afiş, basın bildirisi, eğitim slayt setleri ve hasta eğitim kitapçıkları gönderildi.

Akdeniz, Ankara, Batı Karadeniz, Çukurova, Doğuanadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, İstanbul, İzmir Kuzeydoğu Anadolu, Marmara, Orta Anadolu, Orta Karadeniz Şubelerinin yanı sıra, Nevşehir, Mardin, Gaziantep, Çorum, Uşak ve Balıkesir de il temsilcilikleri bazında yapılan bu toplantılarda hastalara ve halka astım hastalığı, tedavisi ve kontrol kavramı anlatıldı.                

En kalabalık toplantı Balıkesir ilinde 350 kişinin katılımı ile yapıldı .   

 


Dünya Astım Günü Hasta Eğitim toplantıları, afişlerin yanı sıra bazı illerde kurumların web sitelerinden de duyuruldu.Yine aynı gün basın toplantılarına çeşitli illerdeki üyelerimiz katıldılar. 20’ye yakın yerel ve ulusal büyük gazetelerde astım ile ilgili haberler ve TTD Astım ve Alerji Çalışma Grubu olarak basın bildirimizin yer aldığı, 30’a yakın haber web sitesinde TTD’nin adı geçerek astım ve dünya astım günü ile ilgili haberlerin yer aldığı görüldü.                                                           

 


Konuyla ilgili pek çok dernek üyemiz ve Çalışma Grubu başkanımız yerel televizyonlarda astımla ilgili bilgilendirme yaparak derneğimizi temsil ettiler.
 


Dünya Astım Günü aktivitelerinde emeği geçen tüm üyelerimize teşekkür ederiz.