Akciğer Nakli Çalışma Grubu

7-8 Aralık 2019 5. Akciğer Nakli Çalıştayı

(7 - 8 Aralık 2019)

Değerli Üyelerimiz,

"Fibrotik Hastalıklarda Akciğer Nakli" başlığını taşıyan 5. Akciğer Nakli Çalıştayında Türk Toraks Derneği de düzenleme komitesine destek sunmuş olup Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grubu başkanı ve üyelerimizin bilimsel katkılarıyla alanında önemli bir gereksinimi karşılayacağına inanıyoruz. 

Konuyla ilgilenen meslektaşlarımızı, bu güncel konunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağı çalıştayın duyurusunu iletiyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği 

Program İçin Tıklayınız