Çukurova

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI KONSEYİ

(1 Aralık 2014)

 Değerli Türk Toraks Derneği Çukurova Şubesi Üyeleri,

TTD Çukurova şubesi Kasım ayı bilimsel toplantısı ‘Uykuda Solunum Bozuklukları Konseyi’   başlığı altında 29-11-2014 Cumartesi günü Adana’da   gerçekleşti. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş illerinden toplam 4 olgu sunumu yapıldı. Göğüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Nöroloji Anabilim Dallarından katılan değerli hocaların rehberliğinde toplantı katılımcıları ile birlikte verimli bir konsey yapıldı. Başta Hikmet Fırat hoca olmak üzere emeği geçen tüm konsey üyelerine, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Saygı ve sevgilerimizle

Dr.Sebahat GENÇ                               Dr.Eylem Sercan ÖZGÜR

TTD Çukurova Şube Başkanı             TTD Çukurova Şube Sekreteri

 

Konsey üyeleri Dr. Hikmet Fırat, Dr. Sebahat Genç, Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu, Dr. Esra Okuyucu, Dr. Şemsettin Okuyucu

 

Moderatör: Dr. Hikmet Fırat

Konsey üyeleri: Dr. Sebahat Genç, Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu, Dr. Esra Okuyucu, Dr. Şemsettin Okuyucu 

 

Konuşmacılar: Dr. Sedat Kuleci, Dr. Nursel Dikmen, Dr. Özlem Berktaş, Dr. Hatice Kayım Bilgiç