Çukurova

27 Haziran Dünya Spirometri günü etkinlikleri Adana'da 2 merkez de yürütüldü.

(13 Temmuz 2012)

 27 Haziran 2012 tarihinde, şube merkezimiz olan Adana’da biri Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi devlet hastanesi bahçesinde diğeri Adananın en büyük AVM si olan M1 de olmak üzere iki SFT ölçüm birimi oluşturulmuştur.

Planlanan aktiviteler, tarihi ve yeri, Dünya Solunum Dernekleri ve Türk Toraks Derneği'nin doğrudan iletişimde olduğu Avrupa Solunum Derneği, uluslararası web sitesine    www.sd2012.european-lung-foundation.org  ‘ e kaydedilmiştir.

Her iki aktivite biriminde, birer göğüs hastalıkları uzmanı, birer spirometre teknisyeni ve bir kayıt elemanı görev almıştır. Tam gün yapılan ölçümlerde Devlet hastanesi bahçesinde 130 alışveriş merkezinde 90 hastanın spirometrik ölçümleri yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde düşük değer gösteren hastalar bilgilendirilmiş ve göğüs hastalıkları uzmanlarına yönlendirilmiştir.