İzmir

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Genel Kurulu

(10 Mart 2020)

Değerli İzmir Şubesi Üyeleri,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Olağan Genel Kurulu 03.03.2020 Salı günü saat 09.00 da İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Anfisinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 10.03.2020 Salı günü saat 09.00 da İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Anfisinde yapılacaktır.

İzmir Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılımınız önemle rica olunur.

Toplantı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.     Yoklama ve Açılış

2.     İstiklal Marşı ve saygı duruşu

3.     Başkanlık Divanı Seçimi

4.     Faaliyet ve Mali raporların okunması ve ibrası

5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve ibrası

6.     Yeni Yönetim ve Denetim Kurularının seçilmesi

7.     Genel Kurul delegelerinin seçilmesi

8.     Dilek ve temenniler

9.     Kapanış