Prof. Dr. Atilla Akkoçlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD
Doç. Dr. Hüseyin Halilçolar
Dr. Suat  Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 
Konuşmacılar
Prof. Dr. Emin Kansu
Akciğer ve Solunum Yolu Hastalıklarında Kök Hücre   Uygulamalarına Yönelik
Araştırmalar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı
Prof. Dr. A. Fuat Kalyoncu
Günümüz Türkiye'sinde Bilimsel Araştırmaların Geleceği
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları  Anabilim Dalı