Orta Anadolu

Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda cerrahi tedavi (Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli)

(25 Ocak 2013)

Konu: Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda cerrahi tedavi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahri Oğuzkaya
Konuşmacı: Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli
Tarih/Saat: 25 Ocak 2013 / 18:00
Yer: Tabip Odası Toplantı Salonu (Geriatri Hastanesi yanı/Kayseri)