Orta Karadeniz

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesi Genel Kurulu

(13 Mart 2020)

 Değerli Üyelerimiz,

Türk Toraks Derneği Orta Karadeniz Şubesinin yönetim kurulu seçimi 06.03.2020 tarihinde saat 16.30 da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pembe Salon da, eğer bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa 13.03.2020 tarihinde saat 16.30 da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pembe Salon da yapılacaktır.

Tüm şube üyelerimizi  olağan genel kurul toplantısına davet ediyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla,

TTD Orta Karadeniz Şube Yönetim Kurulu

GÜNDEM 

1.      Açılış 

2.      İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 

3.      Genel kurul divan heyetinin seçilmesi  

4.      Faaliyet raporları ve gelir gider bilançosunun ibrazı 

5.      Yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi 

6.      Genel merkez genel delege kurullarının seçilmesi 

7.      Dilek ve temenniler 

8.      Kapanış

Yer: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Pembe Salon 

Saat:16.30