Batı Karadeniz

Hava Kirliliği

(30 Kasım 2013)

 30 Kasım 2013 Akçakoca Otel

HAVA KİRLİLİĞİ

Saat 10.00-10.30

Düzce’de Hava Kirliliği Nedenleri ve Çözüm Yolları (30 dak)

Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi Yetkilisi

Saat 10.30-11.10

Türkiye’de Hava Kirliliği Sorunu, Alınan Önlemler ve Mevcut Durum (40 dak)

ProfDr Hasan Bayram, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Saat 11.10-11.20

Kahve arası

Saat 11.20-12.00

Hava Kirliliğinin Ölüm Ve Hastalık Riskine Etkisi ve GARD programı (40 dak)

Prof. Dr. AyşınŞakar Coşkun, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

Saat 12.00-13.30 Yemek molası

Saat 13.30-14.10

Hava Kirliliğine Mesleksel Maruziyet (40 dak)

Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi

Saat 14.10-14.40

Düzce’de Hava Kirliliği Verileri ile Hastalık Sıklıklarının İlişkisi (30 dak)

Yard Doç Dr Ege Güleç Balbay

Saat 14.40-15.00

Son yorumlar ve çıkarımlar, tebliğ hazırlanması