Kadın ve Akciğer Sağlığı

Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Akciğer Hastalıkları kavramının uzmanlık alanımızdaki ilişkilerini gündeme taşımak ve bu alanlarda duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrıca içinde yaşadığımız sağlık ortamı, uzmanlık alanımız ve derneğimizin yaşadığı sorun ve güncel olaylarda, dernek gelenekleri, üye dağılımının hassasiyetleri doğrultusunda, paydaşların birikimlerini de ortaya koyan görüşler oluşturup, derneğin yönetim organlarına sunmayı hedeflemektedir.