Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

İletişim Köşesi

Sayın meslektaşlarımız

TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu web sayfası yeni düzenlemesiyle kullanımımıza açık olacaktır. Burada güncel konulardan haberdar olacak, temel konuların tekrarı fırsatını bulacağız. Ayrıca bilimsel bir tartışma ortamı da yaratmaya çalışacağız. Herşeyden önce birbirimizi daha iyi tanıma olanağına da kavuşacağız. Katkılarınızı [email protected] adresine yapabilirsiniz.

TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma GrubuSoru Cevap Köşesi


Soru 6: Akut pulmoner emboli hastasında, Akciğer BT anjiografi incelemesinin batın kesitlerinde görülen patoloji nedir?
Cevap için tıklayınızSoru 5: P-V halkası görülen hastanın solunum modu nedir? Hangi patoloji görülmektedir?
Cevap için tıklayınız

Soru 4: Zamana karşı yazdırılmış basınç grafiğinde görülen sorun nedir?
Cevap için tıklayınız

Soru 3: Zamana karşı yazdırılmış akım eğrisinde görülen sorun nedir?
Cevap için tıklayınız


Soru 2: Hangisi akut kalp yetersizliği? Neden?
Cevap için tıklayınız
Soru 1: Yukarıdaki şekilde gösterilen zamana karşı yazdırılmış basınç eğrisindeki temel mekanik ventilasyon modları hangileridir?
Cevap için tıklayınız
Yoğun Bakım Ünitesi Nasıl Olmalı

Yoğun Bakım düzeyine göre ideal personel gereksinimi: Haftada 40 saat çalışma öngörülerek, nöbetlerde dahil gerekli olan insan gücünü göstermektedir.

Hizmet düzeyi Hemşire/
Hasta
Hemşire/
Yatak
Doktor/
Yatak
III-Tüm kritik hastalara bakabilir 1/1 6 5
II-Bazı kritik hastaların uygun
merkeze nakli gerekir
1/1.6 4 4
I-Kritik hastalar stabilize
edildikten sonra nakledilir
1/3 2 3

Recommendations on minimal requirements for intensive care departments’’ TASK FORCE of the ESICM. Intensive Care Med 1997;23:226-32.
Bizden Yayınlar
Yoğun bakım alanında yaptığımız çalışmaları, tam metin ya da özet olarak paylaşmak istiyoruz, Sizde son yıl içinde yayınlanmış makalelerinizi göderirseniz grup içinde paylaşmak ve farkındalık yaratma olanağına kavuşmuş oluruz.

Kliniklerimizi Tanıyalım

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, Solunumsal YBÜ

Merkezimizdeki  solunumsal yoğun bakım ünitesi, 29 Mart 2001 tarihinde 6 yataklı olarak dönemin Klinik Şef Yrd Uz Dr Tülay Yarkın’ın sorumluluğunda Uz Dr Zuhal Karakurt ve Uz Dr Hilal Altınöz ile hizmete başlamıştır. Hastanemizdeki asistan ve uzman hekimlerinin yoğun bakım eğitimleri rotasyonlar ile düzenlenmiştir. Yatak kapasitesi 2006 da 10; 2007 Temmuzda 14, 2007 Aralıkta 20 ve 2012 de 22’ye çıkartılarak 2015 de 55 olarak hedeflemiştir. Temmuz 2007 den beri Doç Dr Zühal Karakurt sorumluluğunda idare edilen solunumsal yoğun bakım ünitemizde yaklaşık 6800 hasta takip edilmiştir. Yirmidört saat yoğun bakım uzman hekimi tarafından hasta takibi yapılan yoğun bakım ünitemizde deneyimli yedi hekim aktif görev almaktadır.

Yoğun Bakım Hekim Listesi
Doç Dr Zuhal Karakurt, Yoğun Bakım ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı (Ünite ve eğitim sorumlusu): İtalyada Stefano Nava'nın kliniğinde yaklaşık 18 ay yoğun bakım deneyimi. 2001 den beri YBÜ’de çalışıyor.
Doç Dr Nalan Adıgüzel, Yoğun Bakım ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Amerika'da yaklaşık 24 ay Martin Tobin'in yanında yoğun bakım deneyimi. SYBÜ de 2005 den beri çalışıyor.
Doç Dr Gökay Güngör, Yoğun Bakım ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Amerika'da yaklaşık 12 ay Martin Tobin'in yanında yoğun bakım deneyimi. SYBÜ de 2006 den beri çalışyor.
Başasistan Uz Dr Özlem Moçin Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Amerika'da yaklaşık 12 ay Martin Tobin'in yanında yoğun bakım deneyimi. SYBÜ de 2007 den beri çalışıyor.
Başasistan Uz Dr Cüneyt Saltürk Göğüs Hastalıkları Uzmanı, SYBÜ de 2008 den beri çalışıyor.
Başasistan Uz Dr Huriye Berk Takır Göğüs Hastalıkları Uzmanı, SYBÜ de 2011 den beri çalışıyor.
Başasistan Uz Dr Feyza Kargın Göğüs Hastalıkları Uzmanı, SYBÜ'de 2011 den beri çalışıyor
Deneyimli akademik ekibimiz yoğun bakım ile ilgili dünya literatürüne katkı sağlayan bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca yeni ihdas edilen yan dallar kanunundan yararlanarak 3 doçent doktor, Yoğun Bakım Uzmanı  olarak belgelendirildiler. Ünitemiz Kasım 2013 de "Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanlık Eğitim Kliniği" olarak kabul edilmiştir.  Yan dal eğitimi için 6 yandal asistanı kadrosu açılan protokolümüze başlayan 3 yandal asistanı başlamıştır. Merkezimize özellikle mekanik ventilasyonda hasta takibi için, uzun dönem mekanik ventilatörden ayrılamayan hastaların  ayrılmasını (weaning) için çevre yoğun bakımlardan hasta kabul etmektedir. Bunların dışında yoğun bakımda EKO uygulaması, bronkoskopi, kraniyal dopler USG, renal replasman tedavisi konusunda da uygulama bilgi-beceri ve olanaklara sahiptir.

mevcut cihazlarımız
İnvaziv mekanik ventilatör: 29 (6 Newport, 6 Hamilton [NIV modlu], 6 Servo (NIV modlu], 5 Prutan Benette, 4 Vela, 2 e-vent)
Noninvaziv ventilatör: 8 (4 Vision, 2 homevent, 2 BİPAP/ST Focus-Harmony
Ekokardiografi 1 adet
Bronkoskokopi 1 adet
Hemodiyaliz cihazı 2 adet
Arter kan gazı cihazı 1 adet
Ultrason cihazı 1 adet
Defibrilatör 2 adet
Portabl röntgen cihazı 1 adet
Yoğun Bakım eğitimini Türkiye genelinde asistan, uzman hekimlere  veren ünitemiz, yoğun bakım hemşireliği konusunda da sertifikalandırma eğitim merkezi olarak Kasım 2013 de hizmete başlamıştır."


Birlikte HatırlayalımAmyotrofik Lateral Skleroz

Amyotrofik Lateral Skleroz(ALS) üst ve alt motor nöronların dejenaratif hastalığı olup kas güçsüzlüğü, disabilite ve solunum yetmezliği ve ölüm ile son bulan ilerleyici nörolojik hastalıktır.Dünya çapında 100000/2-3 gibi yeni vaka görülen bu hastalık 65-70 yaşlarından erkeklerde daha fazla görünmekle beraber diğer yaş gruplarında cinsiyet farkı gözlenmemektedir.20-30 lu yaşlarda görülebilmesine rağmen 6. Ve 7. Dekadda görülme sıklığı pik yapar. Genetik ve familyal olgular tüm olguların %10 unu oluşturur. Bilinen tek risk faktörleri yaş ve aile hikayesi olup askeri görevde olmak, tarımsal alanda çalışmak, pestisid maruziyeti, profesonel futbol oyunculuğu,ağır metal maruziyeti gibi risk faktörleri bildirilmiştir. Başlangıç semptomları vücudun herhangi bir kas grubunda başlayabilir(bulbar,servikal,torasik,lumbosakral). Asimetrik ekstremite zayıflığı en sık prezentasyon olup üst ekstremite tutlumu el ve omuzlarda zayıflık ile , alt ekstremite tutulumu ise düşük ayak ile presente olur.Disartri ve disfaji en sık görülen bulbar tutulumdur.Alt motor tutulumu ile diyafram kası zayıflığı gerçekleşebilir. Duysal nörolojik bulgular genellikle normal olmakla beraber %20 olguda bozulabilir. İlerleyici hastalık sonrasında genellikle hayatı tehdit eden solunum yetmezliği ve disfaji gelişir. Yutkunma bozukluğu ve tekrarlayan aspirasyon pnömonisi sonrası Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) gereksinimi , solunum yetmezliği sonrası trakeostomi ve ev tipi mekanik ventilator ihtiyacı gelişir. Teşhisten tanıya ortanca yaşam süresi tanıdan itibaren 3-5 yıl iken hastaların yüzde %10 u 10 yıldan fazla yaşar.

TTD Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma grubunun web sayfası yürütme kurulu adına Prof. Dr. Sait Karakurt tarafından yapılmaktadır.