Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

Çalışma Grubu Başkanından

Bilim gözlemle başlar.
Bilim insanı gözlemler, sınıflandırır, ölçer, sonuç çıkarmaya çalışır, hipotez kurar ve deney yapar.
Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu’muzun amacı;

 • Gözleme, deneye ve araştırmaya istekli tüm üyelerimizin;  akademik yönden ulusal ve uluslararası platformlarda, her zaman en önde gelen bireyler arasında olmalarına yardımcı olmak,
 • Ülkemizdeki akciğer sağlığı ile ilgili deneysel çalışmalara katkıda bulunmak,
 • Bu konuda çalışma yapanlara yol göstermektir.

Yenilikçi, demokratik, sürekli öğrenen ve öğreten bir anlayışla, yüksek etik ve akademik standartlara sahip olarak çalışmayı hedeflemekteyiz.
Çalışma grubumuz; bilime gönül veren üyeleri ile bütünlük taşıyan, klinik ve temel bilimlerinden pek çok farklı branştan üyeleri ile çeşitlilik gösteren bir topluluktur.

Biz deneysel araştırmalar çalışma grubu olarak akciğer sağlığı çalışmalarında fark yaratmak istiyoruz.
Ya siz?
Bilemediklerimiz deneysel araştırmalar sayesinde artık çok uzak değil.
Siz de bizlere katılın!


Deneysel Araştırmlar ÇG Misyonu


 1. Göğüs Hastalıkları alanında ülkemizde temel tıbbi araştırmaları yapabilecek bilim insanlarını yetiştirmek.
 2. Genç bilim insanlarını teşvik ederek göğüs hastalıkları alanında temel tıp araştırmalarına olan ilgilerini arttırmak.
 3. Farklı disiplinlerden bilim adamlarını bir araya getirerek bir bilim platformu oluşturmak
 4. Temel tıp araştırmalarının başta akademik kurumlar olmak üzere ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak
 5. Çeşitli anket ve çalışmalar yaparak temel tıp araştırmalarına ilişkin mevcut problemleri saptamak ve çözüm yolları üretmektir.

Eğitim Hedefleri ve Aktiviteleri

EĞİTİM HEDEFLERİ

 1. Temel tıbbi araştırmaların öneminin vurgulanması, konuya ilginin artırılması ve sonuçta bu konuda yetişmiş eleman sayısının artırılması
 2. Ülkemizde temel tıbbi araştırmalar konusunda materyallerin hazırlanması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması
 3. Bilgiye ulaşabilme becerisinin kazandırılması
 4. Konusu ile ilgili literatürü ve teknolojiyi takip edebilme olanağının sağlanması
 5. Bir deneyin planlanması, metodun oluşturulması ve deneyin sonlandırılarak sonuçların yorumlanması yetisine sahip olma
 6. Temel bilimler ile ilgili araştırmaların sayısının artırılarak Ulusal ve Uluslararası literatürde daha fazla yer alınması

EĞİTİM AKTİVİTELERİ

 1. TTD çatısı altında Ulusal bilimsel toplantılar düzenlenmesi konusunda öncülük edilmesi
 2. Diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bilimsel toplantıların takip edilmesi ve üyelere duyurulması
 3. Bu toplantılar aracılığıyla konuyla ilgilenen kişiler arasındaki bilgi aktarımının sağlanması
 4. TTD tarafından düzenlenen “Merkezi kurs” ve “Kongre kursları” aracılığıyla deneysel metodlar, in vitro yöntemler, genetik ve moleküler yöntemler hakkındaki bilginin sürekliliğinin sağlanması
 5. İlgili eğitim materyallerinin hazırlanarak web sayfamızda yer alması yoluyla kolaylıkla ulaşılabilirliğinin sağlanması

Ulusal ve Uluslararası Toplantılar