Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

İletişim

Dr. Özge Yılmaz (Başkan)
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi
MANİSA 
Tel: 0236 232 31 33 
E-posta: oyilmaz_76@hotmail.com

Dr. Canan Demir (Sekreter)
İzmir Ege Üniversitesi
E-posta: drcanandemir18@gmail.com