Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

İletişim

Dr. Oğuz Uzun (Başkan)
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi
E-posta: [email protected]

Dr. Züleyha K. Bingöl (Sekreter)
İstanbul Tıp Fakültesi                  
E-posta: [email protected]