Astım Allerji Çalışma Grubu

İletişim

Dr. Ömür Aydın  (Başkan)

Ankara Üniversitesi

Tel: 0312 595 72 96 

E-posta: [email protected]

Dr. Metin Keren (Sekreter)

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH  

E-posta:[email protected]