Akciğer Nakli Çalışma Grubu

İletişim

Dr. Erdal Yekeler (Başkan)
Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi
E-posta: [email protected]                                                                                                                                                          

Dr. Songül Büyükkale (Sekreter)
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Hastanesi Telsiz Mah. Balıklı Yolu 4.göğüs Cerrahi Zeytinburnu İstanubul
E-posta: [email protected]