Kuzeydoğu Anadolu

İletişim

Dr. Ömer Araz (Başkan)
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
ERZURUM 
Tel: 316 63 33-2045
E-posta: dromeraraz@gmail.com

Dr. Buğra Kerget(Sekreter)
Erzurum Bölge EAH.
ERZURUM
E-posta: bjkerget1903@gmail.com