İç Anadolu

İletişim

Dr. Şebnem Yosunkaya (Başkan)
Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı KONYA
Tel: 03322236191
E-posta: syosunkaya@gmail.com

Dr. Celalettin Korkmaz (Sekreter)
Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı KONYA
Tel: 03322236170
E-posta: celalettinkorkmaz@hotmail.com