Akciğer Patolojisi Çalışma Grubu

Yönetim Kurulu ve Üyeler

Ç.G. Başkanı
DEMİR KÜRŞAT YILDIZ
Ç.G. Sekreteri
Derya Gümürdülü
Ç.G. Üyesi
Gülay Özbilim
İrem Hicran Özbudak
Deniz Nart
B.Handan Özdemir
İzzetiye Ebru Çakır