Akciğer Nakli Çalışma Grubu

Yönetim Kurulu ve Üyeler

Ç.G. Başkanı
ERDAL YEKELER
Ç.G. Sekreteri
SONGÜL BÜYÜKKALE
Ç.G. Üyesi
MERİH KALAMANOĞLU BALCI
NUR DİLEK BAKAN
ŞEHNAZ OLGUN YILDIZELİ
Sultan Sevkan Caner
Pervin Korkmaz Ekren