Kuzeydoğu Anadolu

Yönetim Kurulu ve Üyeler

Şube Başkanı
Ömer Araz
Şube Sekreteri
Buğra Kerget
Şube Mali Sekreteri
Elif Yılmazel Uçar
Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Yener Aydın
Nazlı Erol
Fikriye Kalkan
Mehmet Meral