İç Anadolu

Yönetim Kurulu ve Üyeler

Şube Başkanı
ŞEBNEM YOSUNKAYA
Şube Sekreteri
CELALETTİN KORKMAZ
Şube Mali Sekreteri
HÜLYA VATANSEV
Şube Bülten ve Internet Sorumlusu
ŞEBNEM YOSUNKAYA