Çalışma Grupları çok merkezli araştırma Planlama Çalıştayı (16 Kasım 2017)