Türk Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Ödülü2019
Dr. Baran Balcan

2018
Dr. Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu

2017
Dr. Benan Musellim

2016
Dr. Metin Akgün

2015
Dr. Gülfer Okumuş