Türk Toraks Derneği Bilim Ödülü2019
Dr. Ahmet Uğur Demir

2018
Dr. Metin Akgün

2017 
Dr. Zeynep Mısırlıgil 

2016
Dr. Muzaffer Metintaş

2015
Dr. Hasan Bayram