Yurt Dışı Eğitim Desteği Başvuru KoşullarıAmaç:
Türk Toraks Derneği, ülkemiz için öncelikli olan ancak yetişmiş bilim insanı eksiği olan ulusal akciğer sağlığı ile ilgili konularda bu eksiği tamamlamak üzere üyelerinin yurt dışı eğitim almalarını desteklemektedir.

 İlgili Kurullar:
TTD Yurt Dışı Eğitim Desteği ile ilgili işlemler TTD Bilimsel Komitesi tarafından yürütülür. TTD Yurt Dışı Eğitim Desteği ile ilgili alınan kararlar TTD Bilimsel Komite önerisi ile TTD MYK tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

İşleyiş Kuralları:
1. TTD Bilimsel Komitesi her yılın Haziran ayında, gelecek dönem için yurt dışı eğitim desteği sağlama üzere, her çalışma grubundan birer/ikişer adet öncelik atfedilen eğitim konusu ile ilgili öneri ister. Bunlar arasında MYK seçim yapar.
2. TTD MYK her dönem için destek verilecek kişi sayısını belirler. TTD MYK her yıl için yurt dışı eğitim desteği verilecek kişi sayısını ve her ay verilecek eğitim desteği miktarını belirlemede yetkilidir.
3. Yurt dışı eğim desteği için belirlenen konular eylül ayında TTD üyelerine ilan edilerek başvurular beklenir. Belirlenen konular dışındaki başvurular için öncelikle ilgili çalışma grubunun görüşü sorulur.
4. Başvuran aday gideceği merkezle yazışarak kabul mektubunu aldıktan sonra başvurusunu yapmalıdır.Başvuran adayın en az altı aydır TTD üyesi olması gereklidir.
5. TTD MYK, bilimsel komite başkanının değerlendirme sunumuyla birlikte gelen başvurular arasından destek verilecek kişileri belirler. Desteklenecek adaylarla TTD arasında sözleşme imzalandıktan sonra, adayın yurt dışına gidişinden itibaren destek verilmeye başlanır.
6. TTD Yurt Dışı Eğitim Desteği standart olarak 6 aya kadar olan yurt dışı eğitimi için verilir. Özel durumlarda MYK kararı ile bu süre uzatılabilir.
7. TTD Bilimsel Komitesi tarafından belirlenen yurt dışı desteği verilecek adaylar, gerekçeleri MYK tarafından kabul edilmezse komite onay tarihinden itibaren bir yıl içinde yurt dışı eğitim merkezine gitmemeleri durumunda eğitim desteği haklarını kaybederler.
8. TTD Yurt Dışı Eğitim Desteği verilen kişiler yurt dışı eğitimlerini tamamladıktan sonra kazanımları ile ilgili bir raporu TTD Bilimsel Komitesi’ne iletirler.
9.TTD Bilimsel Komite başkanı kendisine sunulan raporlarla birlikte TTD Yurt Dışı Eğitim Desteği ile ilgili değerlendirme ve etkinlik raporunu TTD GMDK toplantısında sunar.
10.TTD Yurt Dışı Eğitim aylık 1300 Euro olarak belirlenmiştir.
TTD Çalışma Grupları yurt dışı eğitim desteği burs başvuruları değerlendirilirken aşağıdaki çerçeve ilkeleri dikkate almalıdırlar:
1. Epidemiyolojik çalışmalarda program ve modeller geliştirebilecek merkezlerde çalışma,
2. Solunum sistemi ile ilgili temel bilimler çalışmalarının yapılabileceği merkezlerde çalışma.
3. Moleküler biyolojik -genetik çalışmalar yapabilecek merkezlerde çalışma.
4. Ülkemiz klinik çalışmalara yeni uygulamalar getirecek merkezlerde çalışma.

TTD-ERS ortak yurtdışı eğitim desteği:
TTD yurtdışı eğitim bursu dışında 2015 yılının sonunda ERS ile imzalanan anlaşma gereği her yıl 2 TTD üyesine (her dönemde bir kişi olmak üzere) kısa dönem araştırma bursu verilir.

Bu burs için ödenecek miktar, ERS burs yönergesine göre belirlenir ve ERS ve TTD arasında eşit olarak bölüşülür. Burslar 6 aya kadar olan süreler için verilebilir.

ERS’nin kısa dönem araştırma bursları esas olarak gelecek vaat eden genç araştırmacıların ülkelerinde öğrenmeleri imkanı olmayan bir araştırma yöntemini başka bir Avrupa ülkesinde öğrenip, ülkesine dönerek bu tekniğin kendi ülkesinde de kullanılmaya başlaması amacına hizmet etmektedir.

Kısa dönem ERS burslarına başvurabilmek için ERS üyesi olmak gereklidir.

Başvuru için izlenecek yola ERS web sayfasından ulaşılabilir.

TTD Yurt Dışı Eğitim Desteği Yönergesi 1 Eylül 2008 tarihinde TTD MYK onayı ile yürürlüğe girmiş,  03-12-2016 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.