Uzman KomitesiBaşkan-Okul Temsilcisi

Ayhan Varol
 

Sekreter

Ferhat Çetinkaya
 

Üye

Serpil Tekgül
 

Üye

Fatih Alaşan

Üye

Rabia E. Ünver

GYK- Göğüs Cerrahisi Uzman Temsilcisi

Seray Hazer