STE KomitesiSayın TTD Üyeleri,

2010 -2011 Dönemi başından itibaren Derneğimizin tüm Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri web tabanlı bir programla, elektronik ortamda toplanacak ve değerlendirilecektir.

Bu nedenle tüm etkinlikler için organizasyon sorumlularının etkinlik öncesinde Başvuru Formunu ve Etkinlik sonrasında Değerlendirme Formunu doldurması gereklidir.

STE çalışmaları için Genişletilmiş Yönetim Kurulumuzda aşağıda isimleri görülen Şube, Çalışma Grubu, Göğüs Cerrahisi, Uzman ve Asistan Temsilcisi üyelerimizden oluşan bir Komite seçilmiştir. Bu Komite'ye seçilen üyelerimizi kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

TTD Merkez Yönetim Kurulu

TTD STE KOMİTESİ

Dr. B. Oya İtil
İzmir On Dokuz Eylül Üniversitesi
E-mail: [email protected]
Dr. Fatma Erboy
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Dr. Güngör Ates
Özel Memorial Diyarbakır Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Dr. Elif Yılmazel Uçar
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Gürsel Çok
Ege Üniv Tıp Fak Göğüs Hast. Abd Bornova
Dr. Yavuz Havlucu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi