Avrupa Akciğer Vakfı'nın Akciğer Hastalıkları Hasta Bilgilendirme Broşürlerinin Türkçe'ye Çevirisinde Türk Toraks Derneği Katkısı

toraks.org.tr /

Değerli üyelerimiz,

Avrupa Akciğer Vakfı (European Lung Foundation), 2000 yılında Avrupa Solunum Derneği  (European Respiratory Society-ERS) tarafından kurulmuş olup hastalar ve toplumu sağlık profesyonelleri ile buluşturmayı hedeflemektedir. Kısa adı ELF olan kuruluş, hastalarımız ve toplum yararına hazırlanmış pek çok bilgilendirme broşürünün çeşitli dillere çevrilmesini sağlamıştır.

Biz de Türk Toraks Derneği olarak bu çevirilere katkı sunduk.

İlgilenen hastalarımız ve hastalarına ulaştırmak isteyen meslektaşlarımız söz konusu materyallere https://www.europeanlung.org/en/lung-disease-and-information/factsheets/turkish/ adresinden ulaşabilirler. 

ELF’in web sayfasında ayrıca hava yolu ile seyahat etmek isteyen hastalar için Avrupa hava yolu şirketlerinin oksijen ile seyahat gereksinimine yönelik politikaları toplu halde bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu