1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü

toraks.org.tr /

TTD Torasik Onkoloji çalışma grubu 1 Ağustos 2019 Dünya Akciğer Kanseri Günü duyurusu
1 Ağustos 2019 Dünya Akciğer Kanseri Günü, dünyadaki en yaygın kanserlerden biri olan akciğer kanserinin farkındalığını arttırmak, akciğer kanserli hastaları ve yakınlarını desteklemek ve akciğer kanseri ile mücadele etmek için alınması gereken önlemler hakkında toplumu bilgilendirmek için tanımlanmış bir gündür.

Akciğer kanseri risk faktörleri nelerdir?
Her yıl diğer kanser ölümlerinden daha fazla insan, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Tütün ürünleri kullanımı akciğer kanseri gelişme riskini büyük oranda artırabilirken, daha az bilinen diğer risk faktörleri de tütün ürünleri dumanına pasif olarak maruziyet, çevresel toksinler, (örneğin: radon, asbest ve uranyum), geçirilmiş tüberküloz ve genetik yatkınlıktır.

Belirtiler nelerdir?
Ne yazık ki, akciğer kanseri gelişen kişilerin çoğu, kanser yayılmaya başlamadan önce herhangi bir belirti göstermezler. Bazı bireylerde, yayılmadan önce kanseri düşündürecek erken yakınmalar görülebilir fakat bu belirtiler akciğer kanserine özgü değildir. Akciğer kanserinde en sık görülen yakınmalardan bazıları nefes darlığı, öksürük, kanlı balgam, halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybıdır. Ağır sigara içicisi olan bireylerde bu yakınmalar ortaya çıktığında göğüs hastalıkları uzmanına muayene olmalarını öneriyoruz.

Erken teşhis mümkün mü?
Teknoloji ve tıp alanındaki gelişmeler sayesinde akciğer kanserinin erken evrede saptanması durumunda tama yakın iyileşme mümkündür. Son yıllarda bazı ülkelerde düşük doz bilgisayarlı tomografi, sigara kullanan ya da daha önce kullanmış bireylerde akciğer kanserinin erken teşhisi için tarama yöntemi olarak önerilmektedir.

Akciğer Kanseri Tedavisi ve Hastalığın Seyri
Tedaviyi planlamak ve hastalığın seyrini öngörmek için kanser hücrelerinin tipini belirlemek önemlidir çünkü bu tedavi için izlenecek yolu belirlemeyi sağlayacaktır. Ayrıca kanserin yaygınlığı ve hastanın genel performansı tedavi sürecini belirlemektedir. Kemoterapi ve radyoterapi küçük hücreli akciğer kanseri için seçilirken, küçük hücreli dışı akciğer kanserleri için erken evrede cerrahi de seçenekler arasındadır. Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda cerrahi uygun olmadığı durumlarda radyoterapi kullanılabilir. Radyoterapi sıklıkla kemoterapi ile birlikte ya da ardı sıra uygulanır. Hedefe yönelik tedavi yöntemleri, immunoterapi, kanser aşıları gibi son zamanlarda ileri evre akciğer kanserli hastalar için çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiştir.