KOAH’IN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

toraks.org.tr /

KOAH önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH tanısı konulan kişilerin bu hastalığa neden olan ve hastalığın kötüleşmesine, ilerlemesine yol açan sigara kullanımı bırakmaları, sigara, zararlı toz, gaz dumanından, hava kirliliğinden uzak durmaları gereklidir.  

KOAH tedavisinde nefes açıcı özellikte “inhaler” olarak adlandırılan solunum yolu ile uygulanan ilaçlar ile hava yollarındaki daralmanın ve mikrobik olmayan iltihaplanmanın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede nefes darlığının ve alevlenme riskinin azaltılması hedeflenmektedir. Solunum yetmezliği olan KOAH’lı hastalarda evde oksijen tedavisi ve/veya evde solunum cihazı tedavisi gibi tedavilere ihtiyaç olabilmektedir. Hastalığın kötüleşmesi ve seyrini etkileyen, hatta ölümlere neden olan ataklardan ve zatürreden korunmak için grip ve zatürre aşılarının yaptırılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavilerinin düzgün uygulanması gerekir. Bu tedavilerin yanı sıra fiziksel aktivitenin ve gerekirse akciğer rehabilitasyonu uygulanması hastaların  günlük yaşamlarının daha kaliteli hale gelmesini sağlar.

Son yıllarda KOAH hastalığının özgün bir alt grubunda, tüm tıbbi tedavilere rağmen yakınmaların fazla olduğu hastalarda ayrıntılı incelemeler yapıldıktan sonra bronkoskopi ile yapılan sarmal tel veya valf yerleştirme veya termal uygulama tedavileri, akciğerlerde ortaya çıkan aşırı derecede havalanmanın (hacim artışının) azaltılması için önerilen girişimsel işlemlerdir. Ancak KOAH’ın bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış tedavilerinin yer aldığı uluslararası rehberlerde bu tedavilerin seçilmiş bir hasta grubu için uygun olduğu belirtilmiş ve yapılmaması gereken hasta grubu için ayrıntılı ölçütler sıralanmıştır. Bu nedenle, bu tedaviler her KOAH’lı hastada uygulanamaz. Tedavinin gerekliliği değerlendirilmeli, yarar görecek hastaların belirlenmesi için ayrıntılı incelemeler yapılmalı ve sadece uygun durumdakiler için bu tedaviler önerilmelidir. Bu tedavilerdeki en önemli husus hastalığı değil etkilerini geçici bir süre giderebilecek tedaviler olmalarıdır, yani hastalığın ortadan kaldırmazlar.

Son zamanlarda ‘KOAH’da bronkoskopik balon tedavisi’ hakkında haberlere basın yayın kuruluşlarında sık yer verildiği görülmektedir. KOAH hastalığının uluslararası kabul gören tanı ve tedavi rehberlerinde yer almayan, yayınlaşmış iki çalışmayla etkili olduğu ifade edilen balon tedavisinin kamuoyuna hastalığın tedavisi bulundu şeklinde yansıtılması, hastaların yanlış yönlendirilmesine ve hasta mağduriyetlerine sebep olmaktadır. Bu nedenle, KOAH tedavisinde etkinliği ve güvenilirliği birçok çalışmayla gösterilmiş bilimsel kanıtlar ışığında, uluslararası rehberlerde kabul edilen ve önerilen tedavi yaklaşımlarının hastalarımıza uygulanmasının hayati önemde olduğunu belirtmek isteriz.


KOAH’lı hastalarımızın günlük yaşamlarında aktif kalabilmelerinin mümkün olabileceğini vurgulamak için egzersizin ve hareketin önemine değinmek amacıyla “HER ADIMDA SAĞLIKLI NEFESE” sloganıyla bu yıl ülkemizin dört bir yanında KOAH’ı anlatmayı hedef olarak belirledik.

“Daha sağlıklı bir yaşam için KOAH’la beraber sağlıklı nefesler için yürüyün. Her gün yürümek, fiziksel aktiviteyi korumaya çalışmak sağlıklı kalmanın en önemli yollarından birisidir.”

HER ADIMDA SAĞLIKLI NEFESE,

 

Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu