KOAH (KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI) NEDİR?

toraks.org.tr /

 KOAH [Kronik (Müzmin) Obstrüktif (Tıkayıcı) Akciğer Hastalığı] nefes yollarının mikrobik nedenli olmayan iltihaplanması - yangısı ile ortaya çıkan; kronik bronşit ve/veya hava keseciklerinin harabiyetine neden olan yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığıdır.   

KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yete-rince tanınmamaktadır. KOAH’ın görülme sıklığı dünyada 40 yaş üstü yetişkinlerde %8.4–15.0, Türkiye’de ise %5.3-19.1 arasındadır. Yani; Türkiye’de 40 yaş üzerinde her 5 kişiden birinde KOAH olduğu tahmin edilmektedir.

KOAH’lı hastalarda yürüttüğümüz çalışmalarda ortaya koyduğumuz bir gerçek de, hastalar kadar bu hastalara bakım verenlerin de bu süreçten etkilendiği ve KOAH’ın toplumun birçok kesimini ilgilendiren bir halk sağlığı sorunu olduğudur.


Türk Toraks Derneği KOAH Çalışma Grubu