8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

toraks.org.tr /

 

TÜRK TORAKS DERNEĞİ

KADIN VE AKCİĞER SAĞLIĞI GÖREV GRUBU

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

BİLDİRGESİ

Kadın Nefestir

Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu üyeleri olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir kez daha ezilen, görülmeyen, sayılmayan kadınların sesi olmak istiyoruz.

Yaşam hakkı başta olmak üzere sosyal, ekonomik ve kültürel alanda hak ihlalleri ile karşılaşan, şiddet, baskı, taciz, iş hayatında bezdirme ve fırsat eşitsizliği süreçlerine maruz kalan kadınlar, onlara destek olmayı insanlık sorumluluğu sayan kadın ve erkekler tarih boyunca büyük mücadeleler vermek zorunda kalmıştır. Erkek-egemen toplumsal yapılar ve kültürel alanlar bu mücadelelerin hedefinde yer almıştır. Dünya İnsan Hakları Konferansı, kadınların ve kız çocuklarının haklarının, evrensel insan haklarının ayrılmaz, bölünmez ve vazgeçilmez bir parçası olduğunu kabul etmiş olsa da bunun uygulamada benimsenmesinde halen büyük eksikler söz konusudur. Ancak bütün bireylerin konu hakkındaki farkındalığını artırarak gelecek nesillerde kadının yerini hak ettiği “insanca; özgür ve eşit” konuma eriştirmek mümkün olacaktır.

Özel günler kapsamında kutlamaların yeterliği tartışılsa da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihi bu güne özel anlam atfedecek değerdedir. Mart 1857’de, New York’ta tekstil sektöründe çok ağır koşullar altında çalışan kadın işçilerin ayaklanmasıyla başlayan ve süregelen hak mücadelesine dayanır. Bu önemli tarih, kendisi de aktivist bir kadın olan Clara Zetkin’in önerisi ile Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmaktadır. Toplumsal yaşamın her alanında kadın veya erkek ayrımı yapmaksızın, insanların eşit olduğunu kabul etmek ve bu bakışa yaşamda yer vermek, insan haklarının temelidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı yürütülen yüz güldürücü savunuculuk hareketlerinin içinde yer alan insanlar ve sivil toplum örgütleri, güçlü ve giderek artan küresel hareketler ile birlikte kadınlar açısından önemli kazanımlar elde edilmesinin yolunu açmaktadır.

Ulusal akciğer sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla çalışan Türk Toraks Derneği çatısı altında, sağlığın her sosyal bileşeninde olduğu gibi kadın ve akciğer hastalıkları konusunda da farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, konuyu uzmanlık alanının gündemine taşımak adına etkinliklerde bulunmak, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarını kadının sağlık hakkını koruyan bakış açısı ile izlemek ve katkı sunmak amacıyla kurulan “Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu” sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarına devam etmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve kadın insan haklarını geliştirme yönünde kararlılıkla etkinlikler geliştirmek, projeler üreterek bu mücadeleye katkıda bulunmak amacını taşıyan görev grubumuzun üyeleri olarak bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz bütün insanları saygı ile anıyoruz.

“Kadınlar bütün baskı ve zulüm zincirlerinden kurtulmadıkça özgürlükten bahsedilemez” Nelson MANDELA

Türk Toraks Derneği Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu