Türk Toraks Derneği XVI. Mesleki Gelişim Kursu Başvuruları Başladı

toraks.org.tr /

Değerli Üyelerimiz,

XVI. Mesleki Gelişim Kursumuz, 14-17 Şubat 2019 tarihinde Antalya Xanadu Resort Otelde gerçekleştirilecektir.

Tüm katılımcıların bilgi düzeyini artırmanın yanı sıra, sosyal bir ortamda daha eğlenceli bir Kursu gerçekleştirmek için Mesleki Gelişim Kursumuzun başlamasını heyecanla bekliyoruz.

Kursumuz geçen sene uygulanan modül formatında ve sadece uzman hekimlerimizin katılacağı şekilde yapılmaya devam edecektir. Bu sene modül konularını belirlemek amacıyla yapılan anket sonuçlarına göre Mesleki Gelişim Kursunda karşılıklı bilgi paylaşımın da bulunacağımız konu başlıklarımız;

 • Toraks BT
 • Patolojik akciğer grafisi
 • Temel solunum fonksiyon testleri
 • Pulmoner tromboembolide yeni gelişmeler
 • Difüz parankimal akciğer hastalıklarına yaklaşım
 • Gebelik ve solunum hastalıkları
 • Son gelişmeler eşliğinde havayolu hastalıkları
 • Toplumda gelişen pnömoniler
 • Dünya sağlık örgütünün tüberküloz yeni tedavi rehberi
 • Özel durumlarda tüberküloz tedavisi
 • İnvaziv mekanik ventilasyonda hastayı nasıl izlerim
 • NIMV
 • Pulmoner nodüllü hastaya yaklaşım
 • Akciğer kanserinde yeni evreleme
 • Mesleki astım ve havayolu hastalıkları
 • Hava kirliliği, iklim değişikliği ve solunum sistemi hastalıkları
 • Kötü haber verme
 • Malüliyet değerlendirme
 • Perioperatif değerlendirme ve göğüs hastalıkları konsültasyonu
 • Askerlik süreçlerinde göğüs hastalıkları ile ilgili sorunlar ve karar verme

Katılmak isteyen meslektaşlarımızın Mesleki Gelişim Kursu Başvuru Formunu doldurarak [email protected] adresine göndermiş olmaları gerekmektedir.

Kurs kontenjanımızın 45 kişi olduğunu ve online başvurularınızı 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapmanız gerektiğini hatırlatırız.

Birlikte keyifli ve verimli bir Mesleki Gelişim Kursu daha gerçekleştirmeyi diliyor, en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

TTD Okul Başkanı MYK Başkanı