Bu belirtiler varsa işiniz sizi hasta ediyor olabilir ?!

toraks.org.tr /

 

  • Herhangi bir hastalık nedeniyle doktora gidip, kendisine uygulanan tedavi ve istirahat sonucu tekrar işe döndüğünde, tüm hastalık bulguları yeniden ortaya çıkan kişiler mutlaka hastalıklarının çalışma ortamı ile ilişkisinden kuşkulanmalıdır.
  • Çalıştığı ortamda gözle görülür, bilinen zararlı etmenler olanlar (toz, kimyasallar, biyolojik, fiziksel, ergonomik, psikolojik), ortaya çıkan hastalıklarının “mesleki” kuşkusunu duymalıdırlar; bunu doktorlarıyla paylaşmalıdırlar.
  • Aynı ortamda çalışan kişilerde, belli bir zaman döneminde sık olarak, aynı hastalığın birden fazla kişide ortaya çıkması durumu meslek hastalığı kuşkusu doğurmalıdır.
  • O işe başladığında her hangi bir rahatsızlığı olmadığı halde belli bir zaman dilimi sonrası sık sık hastalananlar, hastalıklarının çalışma koşulları ile ilişkisinden kuşkulanmalıdırlar.
  • Toplumun diğer kesimlerine göre çalıştığı ortamdaki kişilerde hep aynı hastalık tablosunun daha sık ortaya çıkması durumunda meslek hastalığı akılda tutulmalıdır.
  •  Bir hastalık nedeniyle hekimin verdiği tedaviden beklenen sürede, beklenen tam yanıtı alamayanlar meslek hastalıklarından kuşkulanmalıdırlar.
  • Çalışma ortamında kullanılan fiziksel, kimyasal, biyolojik ajanların malzeme güvenlik formlarında yazan yan etkileri kendisinde saptayanlar yine doktora başvurmalıdır.
  • Kendisindeki hastalık belirtilerinin hafta sonları, izinler döneminde ortaya çıkmadığını gözlemleyenler meslek hastalığı olabilme ihtimaline bağlı olarak bir hekime gitmelidir.