İDİOPATİK PULMONER FİBROZİS (akciğer sertleşmesi) nedir?

toraks.org.tr /

 İPF (idiopatik pulmoner fibrozis) nedir?

"İPF", olarak kısaltılan "idiopatik pulmoner fibrozis hastalığı", akciğerleri sertleştiren ve hastanın giderek nefes almasını zorlaştıran ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Bazı hastalarda yavaş bir gidiş olmasına karşın, çoğu hastada nefes darlığı hızla ilerleyerek hastayı solunum yetmezliğine sokar.

Tanı nasıl konur?

Hastalığın kesin tanısı akciğer dokusunun cerrahi yolla örneklenmesiyle konur. Ancak akciğer tomografisinde İPF için tipik görüntünün olması ve sebep olacak başka bir hastalığın bulunamadığı durumlarda cerrahi olmadan da tanı konulabilir. Hastalığın ağırlığı akciğer tomografisindeki görünüm, solunum fonksiyon testleri ve egzersiz testleriyle değerlendirilir. Hastalık seyri boyunca şikayetler giderek artar ve akciğer kapasitesi ve fonksiyonları da azalma gösterir.

Nasıl tedavi edilir?

Uzun yıllardır İPF için etkin bir tedavi arayışı sürmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli ilaçlar denenmesine rağmen hastalığın ilerleyişini durduran veya tedavi eden bir yöntem bulunamamıştır. Tek kesin tedavisi akciğer naklidir. Etkin bir tedavi bulunamadığından hastalığın tanısı konduğu anda, hastanın akciğer nakli için de değerlendirilmeye başlanması önerilmektedir.

Ancak son yıllarda umut vaadeden gelişmeler yaşanmaktadır. İPF’li hastalarda kullanılmaya başlanan yeni ilaçlarla hastalığın ilerleme hızının azaltılabildiği görülmüştür. Ancak bu etkinin hastalığın erken evrelerinde tedavi başlanırsa sağlanabildiği, ileri evrelerde ise çok yanıt alınmadığı ve oluşan akciğer hasarının geri dönmediği görülmektedir.

Özetle, eskiden İPF’nin tedavisi olmayan bir akciğer hastalığı olduğu düşüncesi yaygınken, şimdilerde yeni gelişmelerle erken evre hastalıkta tedavi başlanmasının hastalığın ilerleyişine olumlu katkılar sunabildiği ortaya konmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen halen hastalığı tedavi eden ve mevcut fonksiyon kaybını iyileştiren bir tedavi mevcut değildir. Bu konuda yeni umutlar sunacak çalışmalar sürmektedir.