TTD İstanbul Şubesi Kasım Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı Gerçekleştirildi

toraks.org.tr /

Değerli Üyelerimiz

Türk Toraks Derneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Kasım Ayı Tevfik Sağlam Toplantısı 01 Kasım 2017 tarihinde Point Hotel Barbaros'da 120 üyemizin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Şube yönetim kurulu üyemiz Dr. Hüseyin Arıkan'ın açılış konuşmasıyla toplantımız başladı. 17:30 - 18:15 arasında Dr. Gülfidan Aras'in modaratörlüğünde Dr. Funda Seçkin Arkın tarafından olgu sunumu gerçekleştirildi. 18:30 - 19:45 arasında Dr. Banu Salepçi ve Dr. Sema Umut'un oturum başkanlığında "Akut KOAH Alevlenmelerinden Korunma" konusu Dr. Ebru Çakır Ediz tarafından "KOAH ve İmmünizasyon", Dr. Elif Şen tarafından "Alevlenmelerin Önlenmesinde Hangi Seçeneklere Sahibiz" güncel bilgiler eşliğinde sunularak tartışıldı. Ardından akşam yemeğine geçildi. Toplantımıza katkıda bulunan tüm hocalarımıza ve katılan meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Toplantının slaytları ve video kaydı, İstanbul Şubemizin internet sayfasında videolar sekmesi altında yer almaya başlamıştır. Resimlerimiz aşağıdadır.

Saygılarımızla

TTD İstanbul Yönetim Kurulu