Bazen "reflüm var" deyip geçiyoruz, peki reflü bir akciğer hastalığına sebep olabilir mi acaba?!

toraks.org.tr /

Akciğerin elastik özelliğini kaybedip, sertleşmesine yol açan 100'den fazla hastalık mevcuttur. Bazılarında akciğer sertleşmesinin sebebi bilinirken, bazılarında hastalığın nedeni günümüzde halen aydınlatılamamıştır.

Bu hastalıklar içinde en kötü gidişlisi olan idiopatik pulmoner fibroz (İPF)'de hastaların büyük bir kısmında gastroözefageal reflü (GER) saptanır. Bu da İPF'nin sebebinin veya sebeplerden birinin GER olduğu konusunda şüpheler uyandırmıştır.  GER hastalığında en önemli sorunun, yemek borusunun altındaki, mide asidinin yukarı geçmesine engel olan kasların zayıflaması olduğu görülmüştür. Sık gözüken bir hastalıktır, toplumun yaklaşık %25'inde reflü olduğu saptanmıştır. Yaş ilerledikçe, sigara ve alkol kullanımıyla, fazla kilo alımıyla görülme ihtimali artar.

Reflü hastalarında göğüste, genelikle kalp bölgesinde yanma başlıca şikayettir. Hastaların çoğunda yemeklerle yenilen yiyeceklerin ağıza gelmesi şikayeti de görülür. Reflü pekçok akciğer sorunu ile ilişkili bulunmuştur. örneğin, uzun süre geçemeyen öksürüklerin başlıca 3 sebebinden biridir. İPF'nin sebebi de olabilir mi? Yapılan araştırmalarda idiopatik pulmoner fibrozis hastalarında %90'a ulaşan oranlarda reflü saptanmıştır. Nasıl ortaya çıktığı tam olarak anlaşılamamış bu hastalıkta güncel teori, yıllarca devam eden mikro travmaların genetik olarak hassas bireylerde hastalığın ortaya çıkışını sağladığı şeklindedir. Bu mikro travmalardan biri GER olabilir.

Tedavisi de bilinmeyen ve çoğu zaman teşhis koyulduktan sonra ortalama 2,5-3 yıl yaşayabilen bu hastalarda, reflünün tedavi edilmesinin işe yarayıp yaramadığına dair araştırmalar yapılmıştır. Mide asidini azaltıcı tedaviler ile yapılan araştırmalar başlangıçta umut verici olmakla birlikte 2016 yılında yayınlanan bir araştırma umut kırıcı olmuştur. Bu konuda yapılmış araştırmalar şimdilik konuya açıklık getirmekten uzaktır, ancak başlanmış büyük çaplı bir araştırmanın 2017 yılında sonuçlanması beklenmektedir. Bu araştırmanın, anti asit tedavisinin İPF hastalarında işe yarayıp yaramayacağı sorusuna daha net bir cevap sağlayacağı düşünülmektedir.