Hekimler nasıl tanı koyar?

toraks.org.tr /

Ne yazık ki bu sanıldığı kadar kolay değildir ve bazen teşhis koymak günler haftalar hatta aylar alabilir. Kapıdan giren bir hastanın yaklaşık 100 bin hastalık ihtimali vardır. Hekim hastaya sorduğu sorularla, yaptığı muayene ile, gerekirse isteyeceği tetkiklerle bu sayıyı makul bir sayıya azaltmaya çalışır.

Eğer ihtimaller arasında bariz olarak biri öne çıktıysa ona yönelik tedavi uygulamayı tercih eder. Halen birden fazla ihtimal eşit olasılıkla gözüküyorsa daha ileri tetkiklere gerek duyabilir.

Bazen bu ileri tetkikler tomografi, MR, PET, ultrasonografi gibi tetkikler olabileceği gibi, bazı durumlarda hasta için daha zahmetli olabilecek, endoskopi, bronkoskopi, anjiografi gibi yöntemler de olabilir. Bazı durumlarda kesin teşhis için hastadan biyopsi yapmak gerekebilir.

Ancak unutulmamalıdır ki her yapılacak işlemin kar-zarar dengesini gözetmek gerekir. Bir hastalığın teşhisini koymak için istenilecek tomografi hastanın radyasyon almasına sebep olur. Yapılacak biyopsi işlemlerinin az veya çok, hafif veya ciddi yan etki riski mevcuttur. Tıpta yapılan hiçbir işlem %100 güvenli değildir. Bazı işlemlerin 10 binde 1, bazı işlemlerin ise %10-20 yan etki riskini göze almak gerekir.

Hekim yapılacak işlemin riski, teşhisi konulacak hastalık için göze alınmayacak kadar fazlaysa hastasına bu işlemin yapılmasındansa doğrudan tedavi başlamayı önerebilir.

Örneğin öksürüğü olan, balgam çıkaran ateşi olan bir kişide, akciğer grafisinde görülen lekeler çok büyük bir ihtimalle zatürreye bağlıdır, ama daha düşük ihtimallerle nadir rastlanabilecek başka hastalıklar da olabilir. Kesin teşhisi koymak ancak akciğerden biyopsi almakla mümkün olabilir. Öncelikle bunun riskini almak yerine hekim hastasına antibiyotik önerir. Antibiyotik tedavisine yanıt vermez ise o zaman, diğer tüm tanı aşamalarını geçtikten sonra akciğer biyopsisi yapılabilir. Antibiyotiğe yanıt bazı durumlarda 2 aya kadar uzayacağından bu işlemlere geçmek için bu kadar süre beklemek gerekebilir.

Unutmayın çoğu hastalığın teşhisi, bir kan tahlili yapılarak kısa sürede konulamaz, hekimler bunun için 6 yıllık üniversite eğitimi ve bunun da üzerine 4-5 yıl uzmanlık eğitimi alırlar. Bazı hastalıklarla ilgilenen hekimler bir de bunun üzerine 4 yıl üst ihtisas yapmaktadır.

Hastalıklar şakaya gelmez!