Sigara bırakmada bilim dışı yaklaşımlara aldanmayın!

toraks.org.tr /

 Son yıllarda toplumda sigara bırakma eğilimi gitgide artmaktadır. İnsanlar sigara bırakmaya çalışırken zorlandıkça destek arayışına girmektedir. Bu arayışı ticari olarak değerlendiren bazı yatırımcılar % 90’ların üzerinde başarılar vaat ederek kendilerine müşteri aramaktadır. Her geçen gün adını ilk kez duyduğumuz yeni bir yöntemle karşılaşmakta ve şaşırmaktayız.  Gerçekten bu yaklaşımlar %90’ların üzerinde etkilimidir? 

Sigara bıraktırma amacıyla ortaya çıkan bu yaklaşımların temeli çoğunlukla geleneksel Çin tıbbının uygulaması olan akapunktur yöntemine dayandırılmaktadır. Bu inanışa göre vücutta Yin ve Yang adlı birbirine zıt ancak uyum içinde iki enerji var. Bu enerji insan vücudunda meridyen denilen kanallarda dolaşıyor. Denge bozulursa anormallik oluşuyor. Akapunktur bu dengeyi sağlıyor. İnsan vücudunda yaklaşık 1000 kadar akapunktur noktası olduğu, bunların 700 kadarının tedavide kullanıldığı bilinmektedir. Bu sinir uçlarına iğne batırıldığında endorfin denen yatıştırıcı madde salgılanmakta ve bu da sigara bırakmaya yardımcı olduğu iddia edilmektedir.

Sigara bıraktırma amacı ile kullanılan akapunkturdan türetilmiş yaklaşımlar ise bilimsel olarak kanıtlanmamış; kulak memesinde her organa ait  bir akapunktur noktası varlığı iddiasına dayanmaktadır. Kulak memesine uygulanan laser, basınç, elektrikli uyarı, ifrared ışın gibi tamamen bilim dışı iddialarla sigara bıraktırıldığı söylenmektedir. Bu yöntemler aşağıda sıralanmıştır:

*Kulak Akapunkturu

*Moxibustiyon

*Acupressure

*Elektro Akapunktur

*LAZER Akapunktur

*Luksopunktur

*Biorezonans

*Moraterapi

Bu yaklaşımlarla ilgili bilimsel çalışmalar araştırıldığında, geleneksel Çin Akapunkturu ile yapılmış bilimsel çalışmalar bulunmakta, ancak plasebo denilen etkisiz yöntemlerden bir farkı olmadığı gözlenmektedir. Yukarıda belirtilen diğer yaklaşımlar ile ilgili olarak etkinliklerini kanıtlayacak herhangi bir bilimsel çalışma bulunmamaktır. 

Sigara bıraktırmak için kullanılan bir diğer yaklaşım ise HİPNOZ’dur. Hipnoz Yunan mitolojisinin uyku tanrısı anlamına gelmektedir. Bir şahıs tarafından diğer bir şahsın hareketlerini kontrol edebilir şekilde derin uykuya benzer bir duruma sokulması halidir. Kutsal kitaplardan önce büyü, tıp birlikte iken dini ayinlerde kullanılmıştır. Son yıllarda birçok hastalığın tedavisinde yarar sağladığı öne sürülmekte ve kullanılmaktadır. Sigara bıraktırma konusunda da etkili olduğu öne sürülen hipnozla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde ne yazık ki etkinliğine dair bilimsel kanıt olmadığı görülmektedir.

Sigara bırakmak isteyen hastaların ticari para tuzağı olan bu yaklaşımlar yerine etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Destek + İlaç tedavisi uygulayan Üniversite yada Devlet Hastaneleri bünyesindeki Sigara Bırakma polikliniklerine başvurmaları önerilir.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü ÇG