Sigara yerine nargile içsem olur mu?

toraks.org.tr /

Nargile, Ortadoğu ve Güney Asya'ya özgü geleneksel bir tütün içme aracıdır. Kullanıcının bir hortum aracılığıyla sudan geçerek süzülen dumanı içine çekmesini sağlayan bir düzenekle çalışır.

 Son yıllarda sigaranın zararlarının iyice ortaya çıkması ve insanlarda belirgin bir bırakma eğilimi oluşmasını takiben hızlı bir şekilde nargile ve nargile ürünleri pazarlanmaya başlamıştır. Hemen hemen tüm şehirlerimizde nargile kafeler açılmaya başlanmış ve özellikle gençlerimiz bu kafelerin hedefi olmuştur. Aromalı ve meyveli şekilde pazarlanan bu ürünlerin zararsız yada sigaradan daha az zararlı olduğu imajı yaratılmaktadır. Yapılan anketlerde ankete katılanlar nargilenin zararsız olduğunu ifade etmektedirler.

            Gerçekten de  sigaradan daha az mı zararlıdır?

Yapılan bilimsel araştırmalar durumun hiçte böyle olmadığını göstermektedir. Nargile dumanındaki zehirli maddeler korkutucu boyuttadır. Nargiledeki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki miktarlara göre çok daha yüksektir. Örneğin, Sigara dumanında 34-85 ng  kurşun bulunurken, nargilede bu oran 6 bin 870’dir. Sigara dumanında 40-120 arsenik varken nargile dumanında bu miktar 165 ng’dir. Bu maddelerin tümü topraktan tütün bitkisine geçen ağır metallerdir. Hepsi son derece zehirlidir. Bir oranlama yapılırsa “Nargile sigaradan 50 kat daha zararlıdır.  

Bazı yerlerde nargile dumanının sudan süzüldüğü için zehirli maddelerin suda kaldığı ve nargilenin zararsız yada daha az zararlı olduğu iddia edilmektedir. Bu aynı filtreli sigara’daki gibi bir  kandırmacadır. Filtrede sarı bir renk kalıyor ve tüm zehrin orada kaldığı zannediliyor. Suda çözünen 5-10 maddedir. Suda kalmadan içimize çektiğimiz daha binlerce madde vardır.

 Sonuç olarak nargilenin zararsız ya da daha az zararlı olduğu iddiaları gerçeklerden uzaktır. Bu gün için gençlerimize sigara alışkanlığı kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Tütün bağımlılığı gelişen her kişi yıllar yılı, hastalanıncaya kadar birer sadık müşteri olacaktır.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü ÇG