Boğulayazma nedir?

toraks.org.tr /

Suda boğulma; suda batma sonucu boğularak ölme durumu olarak tanımlanırken boğulayazma; kişinin yaşamasıyla sonuçlanabilen suda batma durumudur.

Tatlı ya da tuzlu suda gelişebilir. Tatlı su boğulmalarında;  hipotonik sıvı akciğerlerden dolaşıma doğru geçer, kan miktarı 3-4 dakika içinde artar, çoğu serum elektrolitlerinin konsantrasyonu düşer, serum potasyumunda yükselme olabilir (eritrositlerin yıkımı nedeniyle). Tuzlu su boğulmalarında ise akciğerde ödem gelişir. Kan hacmi azalır, serum elektrolitlerinin düzeyi artar.  
Tatlı ve tuzlu suyun ikisi de akciğerde surfaktan denilen ve alveolleri açık tutan maddeyi hasarlayarak, nefes alamama ve oksijen düzeylerinde düşmeye neden olur.

Akciğerdeki hasarı artıran faktörler arasında, aspiratta; çamur, kum, lağım suyu varlığı (bakteri, alg) , kusma olması, kimyasal irritanların bulunması yer almaktadır.  Suda uzun süre kalma, yeniden yaşama döndürme girişimlerini kapsayan kardiyopulmoner resusitasyon (KPR)’a geç başlama, kalbin durmuş olması sonuçları olumsuz etkileyen faktörlerdir. Sonuçta kalpte ritm bozuklukları, beyin hasarı veya böbrek hasarı gibi ciddi sorunlar gelişebilir.

Bu gibi bir kişi ile karşılaşıldığında hemen 112 birimlerine haber verilmeli ve zaman kaybedilmeden temel yaşam desteği uygulamalarına başlanmalıdır.

 

Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım ÇG