Asla ihmale gelmez: Göğüs ağrısı

toraks.org.tr /

 Göğüs ağrısı akciğer hastalıklarında en sık görülen şikayetlerden biridir ancak göğüs ağrısının nedenleri bazen akciğer dışı hastalıklara da bağlı olabilir. Peki göğüs ağrısı olan hastada öncelikle hangi patolojiler düşünülmelidir?

A- Akciğer hastalıkları: Genellikle batıcı tarzda bir ağrıya neden olurlar. En sık nedenleri;

1- Pulmoner emboli: Akciğere pıhtı atması olarak da bilinen bu hastalıkta erken tanı ve tedavi, ölümcül bile seyredebilecek bu hastalık için hayati öneme haizdir. Özellikle ani başlangıçlı göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hızlı soluk alıp verme durumunda, pulmoner emboli düşünülmeli ve zaman kaybetmeden bir Göğüs Hastalıkları Uzmanına başvurmak gereklidir.

2- Pnömoni (zatürre): Göğüs ağrısına eğer öksürük, balgam veya ateş gibi semptomlar eşlik ediyorsa düşünülmelidir, bazı durumlarda pulmoner emboliden ayırım zor olabilir. Erken tanı ve tedavi kritik öneme sahiptir.

3- Pnömotoraks: Akciğerin sönmesi olarak da ifade edilebilir. Çoğunlukla bir travma veya girişime bağlı olabileceği gibi altta yatan hiç bir neden olmaksızın da aniden oluşabilir. Acil tedavi yine hayati düzeyde önemlidir.

4- Pleural sıvı: Akciğer zarında sıvı birikmesidir. Tanı için sıvıdan örnek alınması gerekir, pek çok nedene bağlı oluşabilir.

Bunların dışında tüberkülozdan akciğer damar hastalıklarına ve akciğer kanserine kadar pek çok hastalık da, farklı mekanizmalar ile göğüs ağrısına neden olabilir.

B- Kalp damar sistemi hastalıkları: Genellikle göğüs ön yüzünde baskı tarzda bir ağrıya neden olur ancak ağrının tipi ile kesin ayırım yapılamaz.

1- Angina pektoris: Kalp damar hastalıklarına bağlı gelişen göğüs ağrısıdır. Kalp krizlerinin erken uyarıcısı olabileceğinden ihmale gelmez.

2- Akut Myokard infaktüsü (MI): Kalp krizidir. Genellikle 20 dakikadan uzun süren ve terleme, bulantı ağrının boyun ve omuz bölgesine yayılımı ile karakterize bir ağrıdır. Erken tanı hayati önelidir.

3- Aort diseksiyonu: Vücudun en önemli atardamarı olan aortanın duvarının yırtılmasıdır. Sırta vuran yırtıcı tarzda çok şiddetli bir ağrı yapar. Yine erken tanı, hayatı kurtarabilir.

4- Perikardit: Kalp zarında su toplanması, baskı tarzı göğüs ağrısına neden olur. Genellikle yatar pozisyonda artar, oturup öne eğilince azalır. Pek çok nedeni olabilir.

C- Mide barsak sistemi hastalıkları: 

1- Gastroözafageal reflu: En sık nedenlerden biridir. Ağrı açlık toklukla değişir, hasta tarafından mideden ağıza acı su gelmesi şeklinde ifade edilebilir.

2- Mide ülseri

3- Pankreas iltihabı (pankreatit)

4- Özafagus spazmı

5- Özafagus yırtılması (rupturu)

6- Safra taşlarına bağlı safra kesesi iltihabı

D- Kas iskelet sistemi ağrıları:

1- Göğüs duvarı kasları ile ilgili ağrılar

2- Kaburga (kot) kırığı

3- Herpes zoster: Sinir kökünü tutan ve lokalize çok şiddetli ağrı yapan ve aynı bölgede döküntüye neden olan virus hastalığı

4- Fibromyalji: Çoğunlukla kadınlarda görülen müzmin ağrıların sık sebeplerinden biridir.

Sonuç olarak göğüs ağrısı, özellikle de ani başladığı, nefes darlığı, terleme, bulantı, hızlı soluk alıp verme gibi durumların eşlik ettiği hastaların hiç zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları önerilir.

Türk Toraks Derneği