Çocuklarda kronik (müzmin) öksürük

toraks.org.tr /

 Çocuklarda görülen ve dört haftadan daha uzun süren öksürüğe kronik yani müzmin öksürük denir. 4 haftadan kısa süren öksürüklerin pek çoğu basit üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı iken, 4 haftadan uzun süren öksürüklerin altında genelde daha ciddi hastalıklar yatar. Bunlar; 

ü  Astım,

ü  tüberküloz,

ü  zatüre (pnömoni),

ü  yabancı bir cismin hava yollarına kaçması,

ü  doğumsal kalp hastalıkları,

ü  doğumsal havayolları-akciğerleri ilgilendiren anomaliler,

ü  çocuğun yaşadığı ortamda sigara içilmesi,

ü  gastroözefageal reflü hastalığı ya da

ü  bağışıklık sistemini baskılayan hastalık durumları olarak sıralanabilir.

Hastalar mutlaka bu hastalıklar açısından uzman doktorlar tarafından incelenmelidir. 

Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları ÇG