GÖRÜNMEZ KATİL: HAVA KİRLİLİĞİ

toraks.org.tr /
            Türkiye’de yılda yaklaşık 32 bin kişinin, hava kirliliğine bağlı hastalıklar sonucu hayatını kaybettiği bildirilmektedir. “Görünmez katil” olarak da ifade edilen hava kirliliğinin, kalp krizi, kanser, felç, Alzheimer, Parkinson, astım atakları, düşük sperm kalitesi gibi pek çok sağlık sorununa neden olduğu bilinmektedir. Nitekim, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kanser araştırmaları ajansı, hava kirliliğini Grup 1 kanserojen etken olarak açıklamıştır. Hava kirliliğine özelikle yoksul bırakılmış ve gecekondu sakinleri olmak üzere, yoğun yollar, sanayi sitelerinin yakınlarında yaşayan kesimlerin daha yüksek düzeyde maruz kaldığı ifade edilmektedir.

Hava kirliğinin değerlendirilmesinde hayati önem yaşıyan ve bu hastalıkların temel nedenini oluşturan PM2.5 adı verilen havadaki küçük partiküllerin ölçümünün ülkkemizde yaygın olarak yapılmıyor olması, hava kirliliğinin tehlikeli boyutunun gözler önüne serilmesini engellemektedir. Buna karşın eldeki verilere göre 2015 yılının hava kirliliği açısından en tehlikeli ilinin Iğdır, en temiz ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre “tek nefes alınabilir” ilinin ise Çankırı olduğu, İstanbul’da havası en kirli ilçenin Esenyurt olduğu, ayrıca Avrupa Birliği kriterlerine göre 81 ilin 62’si, Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre ise 80’inin havasının kirli olduğu tespit edilmiştir.

Bu tehlikeye dikkat çekmek için Türk Toraks Derneği, Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği, 15 Ekim 2016 günü Beyoğlu Salt Galata’da, “Nefes alamıyoruz: Hava kirliliği, iklim değişikliği ve sağlık” başlıklı bir sempozyum düzenlemiştir. Bu sempozyumda Türk Onkoloji Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Nöroloji Derneği ve Türk Pediatri kurumu da aktif olarak yer alacaklardır ve sağlık alanında görev alan uzmanlık dernekleri tarafından, ortak olarak gelecek bir yıl için uygulayacakları eylem planı hazırlanacaktır. Siz de temiz havanın takipçisi olun. Unutmayın, “temiz hava solumak haktır.”

Türk Toraks Derneği